همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، فرصتهای صادراتی شامل 22 دسته بندی مختلف است که سعی شده تمام حوزه های مربوط به محصولات تولیدی و خدماتی را در بر گیرد. کاربرمی‌تواند با توجه به حوزه‌ی کاری خود و محصولی که تولید می‎‌‌کند یا خدماتی که ارائه می‌دهد، دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کند. همچنین می‌تواند از جستجوی ساده و یا پیشرفته جهت پیدا کردن فرصتهای صادراتی استفاده نماید.

فرصتهای صادراتی

با انتخاب یکی از دسته بندی های فرصتهای صادراتی، در صورتی که کاربر قبلا ثبت نام کرده باشد، لیستی از خریداران محصولات به همراه اطلاعات تماس آنها نمایش داده خواهد شد. در غیر اینصورت کاربر با صفحه‌ی زیر مواجه می‌شود و تنها می‌تواند از پیش نمایش دسته بندی ها استفاده کند که در این حالت تنها نام محصول و تاریخ درخواست ها را مشاهده می‌کند و سایر اطلاعات نمایش داده نمی‌شود.

فرصتهای صادراتی